PhD-projekter

Vejledere: Peter Riis Hansen (hovedvejleder), Palle Holmstrup, Gunnar Gislason, Casper Bang.

Formål: At undersøge sammenhængen mellem parodontitis og udvalgte hjertekarsygdomme ved anvendelse af data fra de nationale danske registre.

Indskrivning ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU: 1. November 2019